Witamy na stronie żłobka "Świat do 3 lat"

Jesteśmy wpisani do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Krapkowic od 24.10.2011r.  Spełniamy wszystkie wymogi Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.  Otrzymujemy z tego tytułu dotacje celowe na dzieci z Gminy Krapkowice.  
Przyjmujemy zapisy dzieci w wieku od 20 tyg. do 3 lat przez cały rok kalendarzowy.